Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

 

Provozní řád TK AŠ

 

1. O tom zda jsou tenisové dvorce způsobilé ke hraní rozhoduje správce.

2. Výbor TK si vyhrazuje právo schválit týdenní tréninkový plán členů, sponzorů oddílu, popřípadě udělení výjimek zájemců.

3. Za připravenost kurtů ke hraní odpovídá správce.

4. Rezervace kurtů se provádí skrze on-line rezervační systém uvedený na hlavní stránce klubu (www.tkas.cz).

5. V případě nemožnosti využít rezervaci jak je popsáno v bodu 4, je možné provést rezervaci přes administrátora rezervačního systému.

6. On-line systém rezervace má absolutní přednost před jinými formami rezervace.

7. Rezervace dvorce nesmí přesáhnout 2 hod.

8. Pokud po skončení objednávky zůstanou kurty prázdné, smí se v hraní pokračovat, až do doby, než se dostaví další zájemci.

9. Pokud nejsou splněny všechny podmínky rezervace (datum, příjmení, čas), považuje se tato za neplatnou.

10. Do doby hraní se započítává také údržba (urovnání hrablem, zametení síťovačkou - koštětem,nakropení) dvorce po skončení hraní.

11. Pronájem jedné hodiny dvorce pro nečleny TK Aš stojí 150 Kč, nebo možnost zakoupit permanentku na kurtech za 650,- Kč/8 hod..

12. V případě, že z důvodu nepřízně počasí není možné na dvorcích hrát, objednávky na tento čas se ruší bez náhrady.

13. Členové oddílu mají po splnění brigádnické povinnosti a zaplacení členských příspěvků pronájem dvorců zdarma.

14. Brigády pro členy oddílu: muži 10 hodin; ženy a mládež 5 hodin

15. Jarní zprovoznění areálu organizuje a provádí správce se členy oddílu.

16. Pokud člen oddílu z jakéhokoliv důvodu nesplní svoji brigádnickou povinnost, může využít možnosti zaplatit všechny neodpracované hod. Za každou neodpracovanou hodinu 150 Kč.

17. Pro členy oddílu je také možnost pronájmu skříňky v šatnách za roční poplatek 50,- Kč.

18. Možnost proplácení cestovních nákladů platí pro přímé zabezpečení závodního hraní TK Aš.(3,50 / Km)

19. Pro sponzory se podmínky domlouvají individuálně.

Výbor TK AŠ

(pracovní verze 2019)